جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
پارکس
 • صفحه نخست
    • اقامت ایتالیا
    • روش های متنوع اقامت ایتالیا مناسب هر بودجه ، سن و سلیقه ای
    • اقامت آلمان
    • راه اندازی شرکت و کار در آلمان، شرایط و سرمایه لازم برای دریافت اقامت
 • خدمات پارکس
 • درباره ما

خدمات پارکس

تکیه بر تجربه و دانش خود موفقیت شما را برای دریافت ویزا، اقامت و مهاجرتی بدون ریسک تضمین می‌کنیم
PAREX SERVICE
خدمات پارکس برای کشور ایتالیا
 • اخذ انواع اقامت 6 گانه ایتالیا برای متقاضیان خارجی شامل اقامتهای: سرمایه گذاری، کار آفرینی، بلو کارت، تمکن مالی، دور کاری و اقامت علمی.
 • ثبت شرکت یا شعبه در ایتالیا و تمام خدمات مربوط به فعال نگه داشتن شرکت.
 • اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه ها ، مدارس و موسسات آموزشی ایتالیا
 • کمک به اخذ ویزای شنگن ایتالیا
 • تکمیل مدارک و فرمهای ویزای شنگن
 • گرفتن وقت سفارت برای درخواست ویزا و یا تایید مدارک
 • اجرای تور توریستی با درخواست مشتری
خدمات پارکس برای کشور آلمان
 • اخذ انواع اقامت سه گانه آلمان شامل اقامتهای: فعالیت اقتصادی، کار آفرینی و اقامت کاری.
 • ثبت شرکت یا شعبه در آلمان و تمام خدمات مربوط به فعال نگه داشتن شرکت.
 • اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه ها ، مدارس و موسسات آموزشی آلمان
 • اجرای تور توریستی با درخواست مشتری
خدمات پارکس برای کشور انگلستان
 • اخذ انواع اقامت انگلستان از طریق اسکیل ورکر
 • اخذ ویزای توریستی انگلستان
 • ثبت شرکت یا شعبه در انگلستان.
 • اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه ها ، مدارس و موسسات آموزشی انگلستان
 • تکمیل مدارک و فرمهای ویزای توریستی انگلستان
 • گرفتن وقت سفارت برای درخواست ویزا
خدمات پارکس برای کشور کانادا
 • اخذ ویزای توریستی کانادا
 • گرفتن ورک پرمیت
 • اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه ها ، مدارس و موسسات آموزشی کانادا
 • تکمیل مدارک و فرمهای ویزای توریستی کانادا
 • گرفتن وقت سفارت برای درخواست ویزا
خدمات پارکس برای کشور آمریکا
 • اخذ ویزای توریستی آمریکا
 • ثبت نام در لاتاری آمریکا
 • اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه ها ، مدارس و موسسات آموزشی آمریکا
 • تکمیل مدارک و فرمهای ویزای توریستی آمریکا
 • گرفتن وقت سفارت برای درخواست ویزا
خدمات پارکس برای کشورهای شنگن
 • کمک به اخذ ویزای شنگن ایتالیا، فرانسه
 • تکمیل مدارک و فرمهای ویزای شنگن تمام سفارتهای شنگن
 • گرفتن وقت سفارت برای درخواست ویزا از کلیه سفارتهای شنگن