جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
پارکس
 • صفحه نخست
    • اقامت ایتالیا
    • روش های متنوع اقامت ایتالیا مناسب هر بودجه ، سن و سلیقه ای
    • اقامت آلمان
    • راه اندازی شرکت و کار در آلمان، شرایط و سرمایه لازم برای دریافت اقامت
 • خدمات پارکس
 • درباره ما
تلفن:

آدرس:

پارکس

روزها و ساعات کاری:

روزهای کاری

ساعات کاری

به وقت ایران

به وقت ایتالیا

دوشنبه

10:30 تا 14:30

15:30 تا 19:30

08:00 تا 12:00

13:00 تا 17:00

سه شنبه

10:30 تا 14:30

15:30 تا 19:30

08:00 تا 12:00

13:00 تا 17:00

چهارشنبه

10:30 تا 14:30

15:30 تا 19:30

08:00 تا 12:00

13:00 تا 17:00

پنج شنبه

10:30 تا 14:30

15:30 تا 19:30

08:00 تا 12:00

13:00 تا 17:00

جمعه

10:30 تا 14:30

15:30 تا 19:30

08:00 تا 12:00

13:00 تا 17:00

شنبه

10:30 تا 14:30

08:00 تا 12:00

فرم تماس